Krav och hinder för deltagande i BPH

Allmänna krav

 • Hunden måste ha uppnått 12 månaders ålder.
 • Hunden ska vara ID-märkt och vaccinerad enligt SKK:s rekommendationer.
 • Ägare eller förare ska vara medlem i klubb som tillhör SKK-organisationen.
 • Beskrivningen är tillgänglig för alla hundar, inklusive oregistrerade blandrashundar
 • Löptikar kan delta men placeras sist i testordningen.

Krav för registrerade hundar

 • Hunden ska vara registrerad i Svenska Kennelklubben.
 • För utlandsägd hund krävs en kopia av registreringsbeviset som måste skickas till SKKs kansli för att registrera hunden i SKKs databas innan anmälan till BPH kan göras.
 • Om en utländsk hund delägs av någon i Sverige, måste hunden vara omregistrerad i SKK.

Krav för oregistrerade hundar

Hinder för deltagande

 • Hund som är påverkad av doping (genom medicinering) får inte delta, och tiden den måste vänta varierar beroende på medicinens typ. Det är viktigt att konsultera en veterinär för att förstå karenstiden. Läs mer om nationella dopingreglementet
 • Kemiskt kastrerad hanhund får inte delta förrän sex månader efter medicinens verkningstid löpt ut, vanligtvis tolv månader efter att den medicinerades.
 • Kirurgiskt kastrerade hanhundar får däremot delta.
 • Speciella regler gäller även för öron- eller svanskuperade hundar, vilket kan hittas på SKK:s webbplats under ”Allmänna regler”.
 • Om hunden har deltagit i MH (Mentalbeskrivning Hund) eller MT (Mentaltest) måste det ha gått minst sex veckor innan deltagandet i BPH.
 • Parad tik får inte delta i BPH mellan parning och valpning. Den får delta tidigast 75 dagar efter valpning, oavsett resultatet av valpningen. En tik som inte blivit dräktig efter parning får delta tidigast sju dagar efter det beräknade valpningsdatumet.

Övriga villkor

Hundens ägare och förare ansvarar för att ha läst och förstått regler för BPH. Där finns även mer utförlig information om samtliga ovanstående villkor och hinder för deltagande i BPH.

När du anmäler dig till BPH ingår du ett avtal med HundaLunda och Svenska Kennelklubben (SKK). Det här avtalet ger HundaLunda rätt att hantera dina personuppgifter. Vi sparar och använder dessa uppgifter i upp till 90 dagar för att kunna sköta allt som behövs för ditt deltagande i beskrivningen. Efter att beskrivningen är genomförd skickar HundaLunda vidare informationen om dina personuppgifter och resultat från beskrivningen till Svenska Kennelklubben. SKK använder denna information för att förvara, hantera och tillgängliggöra den i sina register över hundar och avel, vilka kallas för Hunddata och Avelsdata.

Om du vill veta mer om hur Svenska Kennelklubben hanterar personuppgifter kan du läsa deras riktlinjer genom att följa denna länk.

Den här webbplatsen använder kakor. När du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du vårt användande av dessa kakor.